Hafík hlídání dětí - logo

Školka v Kutné Hoře pro děti od 2 - 6 let

OTEVŘENO: PO - PÁ, 7:15 - 17:30

Projekty EU

Hafík školka - logo

Vážení rodiče,

HAFÍK – dětské centrum, se stalo součástí projektu Operační program Zaměstnanost a tím se tak zapojilo do výzvy č. 132 pod názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.

Tento projekt je podpořen Evropskou unií a Evropským sociálním fondem.

Hlavními cíli tohoto projektu jsou:

  • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Snížení rozdílu v postavení žen a mužů na trhu práce
  • Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce
Výstupem projektu bude provoz školky o kapacitě 12dětí ve věku 2 – 6 let, kde minimálně jeden z rodičů dítěte je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo je na rodičovské dovolené, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá.

Díky tomuto programu bude moci Hafík – dětské centrum, poskytnou Vašim dětem ještě více pohodlí v naší školce.

© 2017 - Hafík